Հայկ Զալիբեկյան – Երևանի ճարտարապետությունը, հնարավոր աղետները, մարդու կյանքի որակը

Հայկ Զալիբեկյանը ճարտարապետ է։