Տիգրան Գրիգորյան – Դասեր չքաղելը, Արցախը կորցնելը, Միջազգային իրավունքի դերը

Տիգրան Գրիգորյանը քաղաքագետ է։