Սերգեյ Թանթուշյան – Գրագետ հաղորդակցվելը, բիզնեսմոտեցումները, թիրախային խոսքը

Սերգեյ Թանթուշյանը բիզնես հաղորդակցության և բիզնես ռազմավարության դասախոս է: