Ռուբեն Մալայան – Դեմք չունեցող Երևանը, Տեսողական աղբը, ձևափոխված էներգիան

Ռուբեն Մալայանը գեղագիր է և դասախոսում է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում։