Հարություն Ալպետյան, Կարապետ Քազանճեան – Կանաչ Սևան, Աղբաթափություն, Ածխածնի կրեդիտներ

Հարություն Ալպետյանը ՀԱՀ-ի Բնապահպանական կենտրոնի թափոնների կառավարման փորձագետ է, իսկ Կարապետ Կաղանճյանը՝ պրոֆեսոր և լճաբան։