Արտակ Հարությունյան — Տեղեկատվական կախվածություն, Արդյունավետ գովազդ, Գույք չունենալը

Արտակ Հարությունյանը «Սմարթոլըջի» ընկերության հիմնադիրն է։