Ալ Եսայան – Թիմ ղեկավարելը, առաջնորդի դերը, իրար արժեք փոխանցելը

Ալ Եսայանը ստեղծել է բազմաթիվ տեխնոլոգիական կազմակերպություններ