Մանե Բեգլարյան – Նոր սերնդի ակնկալիքը, Առաջնորդության միջավայրը, Մարդկային կապիտալը

Մանե Բեգլարյանը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի «Գործարար կառավարման» մագիստրոսական ծրագրի ամբիոնի վարիչն է։

Գրքեր.