Աղասի Թադևոսյան – Մարդկային բնազդները, Պոստմոդեռնիզմը, Նոր հեղինակությունները

Աղասի Թադևոսյանը մշակութային մարդաբան է, ազգագրագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու։ Դասավանդում է նաև Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանության, հնագիտության և ազգագրության ամբիոններում։