Սերգեյ Ուսնունց – Բիզնես-կոնֆլիկտը, առաջինը չլինելը, ոչ հանրային հերոսները

Սերգեյ Ուսնունցը (Sergey Usnunts) «Թել-Սել» թվային բիզնեսի զարգացման տնօրենն է, «Հզոր Սերունդ» կրթական նախագծի նվիրատուն, «Սքիլ» ընկերության հիմնադիր-ղեկավարը։